Planning

De voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart. In 2016 is het huidige busplein aangepast en is een tijdelijk P+R terrein geopend. De komende jaren zijn nog meer (tijdelijke) maatregelen nodig. Door deze maatregelen blijft het station en haar voorzieningen goed bereikbaar.

De definitieve planning wordt door de aannemer gemaakt. Doordat de aanbesteding voor de aannemer eind 2018 helaas niet tot een passende inschrijving heeft geleid, is nog niet bekend wie het nieuwe station Ede-Wageningen gaat bouwen. Hierdoor kan de bouw vertraging op lopen. De projectorganisatie houdt vooralsnog rekening met een vertraging van tenminste een jaar. Zodra hier meer over bekend is, vindt u alle informatie op deze pagina.