Planning

De voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart. In 2016 is het huidige busplein aangepast en is een tijdelijk P+R terrein geopend. De komende jaren zijn nog meer (tijdelijke) maatregelen nodig. Door deze maatregelen blijft het station en haar voorzieningen goed bereikbaar.

De definitieve planning wordt door de aannemer gemaakt. De aannemer wordt eind 2018 gecontracteerd. De verwachting is dat de bouwwerkzaamheden medio 2019 starten. Tijdens de bouw blijft het huidige station volledig in functie. Het nieuwe station Ede-Wageningen kan dan op zijn vroegst eind 2021 in gebruik worden genomen. Eind 2022 zijn alle werkzaamheden klaar.