Bestemmingsplan viaduct voor voetgangers en fietsers bij de Sysselt onherroepelijk

De spoorwegovergang bij De Sysselt gaat sluiten en wordt vervangen door een viaduct voor voetgangers en fietsers. In mei heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Hierop zijn 5 zienswijzen gekomen. Op het bestemmingsplan is geen beroep aangetekend bij de Raad van State. Dat betekent dat het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Het is nog onduidelijk wanneer de overweg precies sluit, dit hangt af van de fasering van de bouw van het nieuwe station. Zodra dit bekend is wordt er een bord geplaatst bij de overgang met deze melding.

Veilig

Tussen de Enka en de kazerneterreinen ligt nog een gelijkvloerse spoorwegovergang die voornamelijk gebruikt wordt door wandelaars en fietsers. In het kader van veiligheid en vanwege het intensievere treingebruik in de toekomst gaat deze spoorwegovergang dicht. Daarvoor in de plaats komt een viaduct voor voetgangers en fietsers.

Station Ede-Wageningen

Het vervangen van de spoorwegovergang is onderdeel van het nieuwe station Ede-Wageningen. De voorbereidende werkzaamheden van het viaduct maken deel uit van het project Spoorzone Ede en starten naar verwachting in de tweede helft van 2019.

-