Groen licht voor Ede-Wageningen

Het bestemmingsplan voor het nieuwe station Ede-Wageningen is met de uitspraak van de Raad van State op woensdag 20 september  onherroepelijk geworden. Het ingediende bezwaar tegen het plan is niet ontvankelijk verklaard. Dit houdt in dat de Raad van State de bezwaarmaker als niet direct belanghebbend ziet. Daarmee is de juridische grondslag om te kunnen bouwen definitief.

Op korte termijn zal een kredietbesluit genomen worden door de gemeenteraad en zal de aanbestedingsprocedure worden opgestart.

-