Voorbereidende werkzaamheden

De voorbereidingen voor het nieuwe station Ede-Wageningen zijn in volle gang. Komend half jaar worden er verschillende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het kappen van bomen, het verplaatsen van de P+R aan de Badweg en een deel van de P+R op het Noordplein naar de P+R op de voormalige kazerneterreinen. Ook worden er fietsenrekken bij het Zuidplein verplaatst. Dit alles om werkzaamheden aan riolering en kabels en leidingen uit te voeren voordat de bouw van het station van start gaat. Hieronder is voor het Noordplein, Zuidplein, Frisopark en de Badweg aangegeven welke werkzaamheden hier het komende half jaar gaan plaatsvinden.

Noordplein

Het oostelijk deel van de P+R op het Noordplein komt te vervallen. Hiervoor is al gestart met het afzetten van een aantal parkeerplekken. Aan deze zijde van het P+R terrein worden haltes ingericht voor treinvervangend busvervoer. Dit zijn bussen die incidenteel worden ingezet als er geen treinen kunnen rijden. Op dit moment hebben deze bussen een halte aan de zuidzijde van het station, maar door het verplaatsen van fietsenrekken is daar geen ruimte meer voor.

Badweg

Vanaf september wordt de P+R Badweg afgesloten en is het niet meer mogelijk om hier te parkeren. Reizigers kunnen gebruik maken van de P+R op de kazerneterrein. Vervolgens worden de bomen op deze locatie gekapt. Dit alles om werkzaamheden zoals het afgraven van grond uit te kunnen voeren voordat de bouw van het station van start gaat. Het bouwverkeer maakt gebruik van de Akulaan en slaat bij de rotonde af naar de Badweg.

Zuidplein en kop van Parkweg

Aan de zuidzijde van het station worden verschillende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd waar u iets van gaat merken. Er wordt gestart met het verplaatsen van de haltes van het trein vervangend busvervoer naar de noordzijde. Op de plek van de voormalige haltes van het treinvervangend busvervoer worden fietsenrekken geplaatst (voor de voormalige Besam kantoren). Deze fietsenrekken zijn noodzakelijk omdat aan de andere zijde van het Zuidplein fietsenrekken weg moeten worden gehaald en er daar bomen worden gekapt. Dit alles om in het najaar werkzaamheden aan kabels en leidingen en riolering uit te voeren voordat de bouw van het station van start gaat.

Frisopark

In het Frisopark worden de komende weken bomen gekapt aan de zijde van de Klinkenbergerweg om een bouwinrit te kunnen realiseren. De te kappen bomen zijn te herkennen aan de gele borden die buiten zijn geplaatst. De bouwinrit komt te liggen tegenover het verkeerslicht van de Keetmolenweg naar het busstation. Deze bouwinrit wordt ook voorzien van een verkeerslicht. Vanaf september worden de werkzaamheden in het Frisopark verder vervolgt met het kappen van bomen ter hoogte van de Frisokazerne en vervolgens het afgraven van grond. Waarbij bouwverkeer voor het project Spoorzone gelijk van het Frisopark de Klinkenbergerweg op draait.

-